Bio

DETTE ER MEGHun startet å spille fiolin når jeg var 5 år, og var i flere år elev ved Ålesund Musikkskole. Etter musikklinjen i Ålesund, begynte hun studiene ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, utøvende kandidatstudium. De to første årene med Terje Moe Hansen som fiolinlærer. Etter 1.avd. hadde hun et vikariat i Ålesund Strykekvartett (1999-2000). De to neste årene ved NMH hadde hun Eivind Aadland som fiolinlærer før hun tok Master kammermusikk/soloinstrument med Peter Herresthal og avsluttet studiene i 2004. Gjennom studiene hadde hun en praksisplass m/stipend i Oslo Filharmoniske Orkester.

Ved siden av studiene og senere har hun hatt virke som frilanser i de norske profesjonelle orkestrene og Det Norske Kammerorkester. Hun har vært aktiv som kammermusiker under bl.a. Swhetzingen Festspiele (mai-03) og Risør Kammermusikkfest (2003-05 og 07). Siden oktober 2006 har hun vært fast ansatt som 1.fiolin tutti i Kringkastingsorkesteret. Der hun bla. har vært solist og hatt to konserter i kammermusikkserien KORK kammer, senest i februar 2017. 


Hun har opparbeidet meg lang og solid erfaring innenfor klassisk musikk på høyt nivå. De siste årene har hun bevisst valgt å fokusere mye på helse og personlig utvikling.. I denne perioden har hun forsket på hvordan kropp og sinn henger sammen og hvordan det påvirker oss som mennesker og musikere.  På Timaniakademiet, hvor hun har tatt en treårig sertifisering, har hun lært flere teknikker som har vist seg svært nyttige. Timani er et anatomisk verktøy for hvordan kroppen mest optimalt kan utøve et instrument. I tillegg er hun sertifisert meditasjonlærer og Brainspotting Practitioner. Stine brenner for å skape større bevissthet rundt hvordan kroppen fungerer fysisk og psykisk. Hvordan kan en få kroppen på lag, skape overskudd og utholdenhet i spillet og hvordan vi kan mestre utfordringer som tankekaos, nervøsitet og press.


Egen musikk

Den musikken som ligger hjertet hennes nærmest, er det hun kaller ´musikk fra blodet´. I KORK betyr det de produksjonene som

f.eks har folkemusikk, tango og jazz i seg. Hun elsker rytmer og improvisasjon! De siste årene har hun begynt å lage mer egen

musikk som har elementer fra disse verdenene i seg, og håper på å få det utgitt i tiden fremover.